Zaloguj się / Załóż nowe konto|Utwórz konto
Shopping Cart: 0 Item(s)
Strona główna >>  Odzież damska >>  Kurtki wodoszczelne >>  Millet Highland 2L Kurtki wodoszczelne Steel Odzie damska,millet polska sklep,gwarancja jako ci

Kategorie

Millet Highland 2L Kurtki wodoszczelne Steel Odzie damska,millet polska sklep,gwarancja jako ci
€200.00  €100.00Oszczędzasz: 50%
  • Kod produktu: 135954950
  • 9124 Sztuk w magazynie
  • Millet Highland 2L Kurtki wodoszczelne Steel Odzie damska,millet polska sklep,gwarancja jako ci
  • Millet Chamonix Shield Kurtki wodoszczelne Black / Odzie damska,millet trilogy primaloft,infrared sklep
  • Millet Highland 2 L Kurtki wodoszczelne Tarmac Odzie damska,millet dystrybutor polska,gor ca sprzeda
  • Millet Ltk Rush 2.5 L Kurtki wodoszczelne Acid Green Odzie damska,millet buty wspinaczkowe,wysoka popularno
  • Millet Highland 2L Kurtki wodoszczelne Dynasty Green Odzie damska,millet friction polska,capn

Przed dodaniem produktu do koszyka dokonaj wyboru odpowiedniej opcji:Ilość

Millet Highland 2L Kurtki wodoszczelne Steel Odzie  damska,millet polska sklep,gwarancja jako ci_checkout
millet friction marron Odzie damska Kurtki wodoszczelne ,Millet Highland 2L Kurtki wodoszczelne Steel Odzie damska millet trilogy gtx pro,sprzeda

Nowy latem tego roku, ta kurtka jest przeznaczony dla zwyk ego górala i zbudowany do górskiej dzia alno ci w ró nych rodowiskach. Jest wszechstronny i zapewnia wysok wydajno dzi ki lekkiej i mi kkiej tkaniny. Highland pozwala na wszechstronne zastosowania i du ym komfortem z lekkiego i mi kkiego materia u. Regular Fit ™ priorytet komfort i atwo przemieszczania si z du ilo ci miejsca, aby pomie ci wielu warstw bez wi zania lub ograniczaj ce ruch. Mi kka podszewka z siatki, w r kawach zapewnia obok komfortu skóry i sprawia, e wygodnie nosi z krótkim r kawem lub cienk warstw budowlanego, a nadmiar ciep a mo e zosta zwolniony za pomoc otworów wentylacyjnych pod pachami. Szybki dost p do wn trza kieszeni b dzie chroni swoje urz dzenie lub inn cenn rzecz. Z kapturem, który atwo wyci ga ko nierza w przypadku deszczu, Highland jest idealnym miejscem dla sesji pieszych, a gdy okap jest sk adowane, okazuje si idealnie pasuje do miejskiego settings.The DRYEDGE ™ 2L Genesis czy warstw poliestrow oraz spot laminowan membran , co zapewnia mi kkie i wygodne dotyku, idealny do uprawiania sportów, poniewa gwarantuje zarówno wodoodporno i oddychalno wydajno .
Cechy:
Zaj cia:
W drówki
Trekking
Podwójny Tech build ™ wy ció ka
Odpinany kaptur ukryta
Mesh wk adk w r kawach
2 trzepota y, zapinane na zamek kieszenie ogrzewaj ce d onie
1 wewn trzna kiesze zapinane na zamek
Dane techniczne:
TEKSTYLIA:
DRYEDGE ™ Genesis 2L
Wszystkie szwy zgrzewane / wodoodporne zamki b yskawiczne
Waga 0,48 kilogramów
Technologia:
Dryedge 2 warstwy:
Materia Dryedge 2L jest idealn równowag pomi dzy wydajno ci i d ugotrwa y komfort. Jego struktura i r cznie czu dostarczy wodoszczelno i komfort.
Podwójna konstrukcja Tech:
Po czenie materia ów uzupe niaj cych w sposób maksymalizuj cy korzy ci ka dego i zwi ksza funkcjonalno urz dzenia, dla ulepszonego zarz dzania odporno ci na cieranie, mobilno i wilgoci.
Niewielki wp yw:
Jag y zobowi za a si do ochrony wiata pionowej, a tym samym stworzy «Niewielki wp yw ™» etykiety dla wszystkich swoich produktów wykonanych z w ókien naturalnych i recyklingu. To jest nasze zaanga owanie w ochron rodowiska, aby produkty trwa e, wysokiej jako ci.
Regular Fit:
Komfort w dzia aniu oraz maksymalna swoboda ruchów.
zamki wodoodporne:
Wodoodporny suwak sprawia, e woda zaniedbany zamek bez penetracji.
Opieka:
proso produkty nie s zaprojektowane tak, aby móg , s tak e atwe do utrzymania. Ostro ne u ytkowanie i regularna konserwacja gwarantuje najlepsze rezultaty z twoich produktów i przed u y ich ywotno .
W przypadku w tpliwo ci nale y zawsze zapozna si z instrukcjami napisane na etykiecie danego produktu.
Buty i buty wspinaczkowe:
Buty Millet powinny by myte w wodzie i r cznie za pomoc mi kkiej szczotki lub g bki.
Przede wszystkim, nigdy nie k ad buty na ka dej pralki lub suszarki.
Suszenie powinno odbywa si w sposób naturalny.
plecaki:
Plecaki Millet powinny by myte w wodzie i r cznie za pomoc mi kkiej szczotki lub g bki.
Przede wszystkim nigdy nie umie ci swój plecak do ka dej pralki lub suszarki.
Suszenie powinno odbywa si na wolnym powietrzu.
LINKI:
W trosce o liny jest krytyczny, aby zapewni optymalne bezpiecze stwo, je li jest u ywany.
Do mycia liny, to konieczne jest u ycie czystej wody, ciep a (temperatura poni ej 30 ° C) jak i nie agresywny detergent (takie jak ciek y Marseille typu myd a lub detergentu, detergentu do delikatnych tkanin). Je li to konieczne, szczotkowa je mi kk szczoteczk .
Suszenie powinno odbywa si w cieniu, z dala od wszelkich róde ciep a.
Przechowywa liny w suchym miejscu, z dala od s o ca.
PIWORY:
Powietrze na swojej Millet piwór regularnie, aby odda troch wie o ci i upewni si , e torba jest ca kowicie suchy przed zapisaniem go.
Do torby, które nie zawieraj dó snem, stosowa ogólne instrukcje mycia i suszenia.
Do torby, które nie zawieraj dó pi, zobacz sekcj "Produkty zawieraj ce dó ," poni ej.
Produkty zawieraj ce DOWN:
Gdy mamy do czynienia z produktami zawieraj cymi dó (100% lub hybrydowy), pralka odbywa si za pomoc delikatnego programu ze specjalnym detergentem dó lub delikatne detergenty, wraz z pi ek tenisowych znajduj cych si w praniu w dó , aby zapobiec sklejaniu. Je li jest zbyt du o detergentu pozosta y, nale y uruchomi program p ukania znowu sama. Nie nale y umieszcza produktu przez pralki Spin Cycle.
Suszenie mo na przeprowadzi mieszkania na wolnym powietrzu, przewracaj c produkt regularnie, aby go wysuszy dobrze, lub w suszarce na delikatnym programie.
ODZIE :
Proso ubranie nale y pra w temperaturze 30 ° C, a urz dzenie suszy program niskiej temperaturze. Aby zagwarantowa optymalne mycie bez pogorszenia produkt, zamkn wszystkie rzepy, zatrzaski mocowania i suwaki, i poluzowa elastycznych sznurków przed w o eniem ubra w maszynie.
Odzie z wodoodpornymi materia ami:
Dzieje si tak zw aszcza w przypadku nast puj cych materia ów: Gore tex, Polartec Neoshell, Dryedge, Windstopper, Element Tarcza
Po zamkni ciu zapi cia na rzepy, zamki i zatrzaski mocowania, umyj produkt w temperaturze 30 ° C przy odrobinie delikatne detergenty lub specjalnym rodkiem do materia ów wodoodpornych. Je li jest zbyt du o detergentu pozosta y, nale y uruchomi program p ukania znowu sama. Suszenie powinno odbywa si na wolnym powietrzu lub w suszarni b bnowej w niskiej temperaturze.
Mo liwe jest u ycie szczególnego produkt ponownie wodoodporny produkt lub odda hydrofobowych.

Nie czekaj d u ej i kupuj Millet Highland 2L - najlepsze warunki wysy ki oraz najlepsza cenie. Ponadto, na Millet znajdziesz inne produkty Kurtki wodoszczelne w kategorii Odzie damska, co dope ni twój zakup. Kupuj Millet Highland 2L i odbieraj tak szybko, jak to mo liwe. Wystarczy spawdzi nasze oferty Kurtki wodoszczelne i wybra co dla siebie.


Millet - Odzie damska - Kurtki wodoszczelne, Kolor: szary

Millet Highland 2L Kurtki wodoszczelne Steel Odzie damska,millet polska sklep,gwarancja jako ci
Millet Highland 2L Kurtki wodoszczelne Steel Odzie damska,millet polska sklep,gwarancja jako ci