Zaloguj się / Załóż nowe konto|Utwórz konto
Shopping Cart: 0 Item(s)
Strona główna >>  Odzież damska >>  Spodnie górskie >>  Millet Highland Pants Spodnie górskie Bougainville Odzie damska,millet buty trekkingowe,licznik prawdziwy

Kategorie

Millet Highland Pants Spodnie górskie Bougainville Odzie damska,millet buty trekkingowe,licznik prawdziwy
€79.43  €39.71Oszczędzasz: 50%
  • Kod produktu: 135954939
  • 7451 Sztuk w magazynie
  • Millet F.h Pants Spodnie górskie Mastic Odzie damska,millet kurtki gore tex,najwy szej jako ci
  • Millet Mound Cleveland Pants Spodnie górskie Hibiscus Odzie damska,millet polska sklep,online polska
  • Millet Oregon Windstopper Pants Spodnie górskie Black / Gris Odzie damska,millet friction gtx polska,w polsce
  • Millet Trekker Stretch Pants Spodnie górskie Storm Grey Odzie damska,millet buty trekkingowe,sklep online
  • Millet LTK Activist Pants Spodnie górskie Black Odzie damska,millet trilogy 25,gwarancja jako ci

Przed dodaniem produktu do koszyka dokonaj wyboru odpowiedniej opcji:Ilość

Millet Highland Pants Spodnie górskie Bougainville Odzie  damska,millet buty trekkingowe,licznik prawdziwy_checkout
millet friction polska Odzie damska Spodnie górskie ,Millet Highland Pants Spodnie górskie Bougainville Odzie damska buty millet everest,gor ca sprzeda

Nowo ci w tym letnie, spodnie ten jest przeznaczony dla zwyk ego górala i zbudowany dla alpejskiego trekkingu i na wie ym powietrzu. Highland spodnie zapewnia wysok wydajno w rodowiskach alpejskich z odporno ci na cieranie i komfort. Regular Fit ™ priorytet komfort i swobod ruchu. Liczne kieszenie pozwalaj schowa dala ma ych przedmiotów. zamki do mankietów u atwia obuwie turystyczne fitting.The Drynamic ™ Supplex® oferuje wysok odporno na zu ycie, bez utraty komfortu. Ma bardzo przyjemny ch odny i bawe ny czu obok skóry i QuickDry i Anty UV zabiegów zapewnienia dodatkowej wydajno ci kapilarnego i promieni s onecznych filtrem UV, dzi ki czemu Highland idealne spodnie do pieszych w drówek latem i alpejskie.
Cechy:
Zaj cia:
W drówki
Trekking
wie e czu i niezwyk e Wilgo odprowadza
1 tylna kiesze
2 kieszenie ogrzewaj ce r ce
1 kiesze boczna
Dane techniczne:
TEKSTYLIA:
DRYNAMIC ™ Supplex®
Kapilarny QuickDry Anti UV
Waga 0,35 kg
Technologia:
Drynamic Supplex:
W ókno to nie tylko zapewnia doskona e odprowadzanie wilgoci i szybkie schni cie, ale tak e odporno na cieranie i wyj tkowo autentyczny bawe ny czu . Materia jest traktowany jako przeciw UV.
Regular Fit:
Komfort w dzia aniu oraz maksymalna swoboda ruchów.
Opieka:
proso produkty nie s zaprojektowane tak, aby móg , s tak e atwe do utrzymania. Ostro ne u ytkowanie i regularna konserwacja gwarantuje najlepsze rezultaty z twoich produktów i przed u y ich ywotno .
W przypadku w tpliwo ci nale y zawsze zapozna si z instrukcjami napisane na etykiecie danego produktu.
Buty i buty wspinaczkowe:
Buty Millet powinny by myte w wodzie i r cznie za pomoc mi kkiej szczotki lub g bki.
Przede wszystkim, nigdy nie k ad buty na ka dej pralki lub suszarki.
Suszenie powinno odbywa si w sposób naturalny.
plecaki:
Plecaki Millet powinny by myte w wodzie i r cznie za pomoc mi kkiej szczotki lub g bki.
Przede wszystkim nigdy nie umie ci swój plecak do ka dej pralki lub suszarki.
Suszenie powinno odbywa si na wolnym powietrzu.
LINKI:
W trosce o liny jest krytyczny, aby zapewni optymalne bezpiecze stwo, je li jest u ywany.
Do mycia liny, to konieczne jest u ycie czystej wody, ciep a (temperatura poni ej 30 ° C) jak i nie agresywny detergent (takie jak ciek y Marseille typu myd a lub detergentu, detergentu do delikatnych tkanin). Je li to konieczne, szczotkowa je mi kk szczoteczk .
Suszenie powinno odbywa si w cieniu, z dala od wszelkich róde ciep a.
Przechowywa liny w suchym miejscu, z dala od s o ca.
PIWORY:
Powietrze na swojej Millet piwór regularnie, aby odda troch wie o ci i upewni si , e torba jest ca kowicie suchy przed zapisaniem go.
Do torby, które nie zawieraj dó snem, stosowa ogólne instrukcje mycia i suszenia.
Do torby, które nie zawieraj dó pi, zobacz sekcj "Produkty zawieraj ce dó ," poni ej.
Produkty zawieraj ce DOWN:
Gdy mamy do czynienia z produktami zawieraj cymi dó (100% lub hybrydowy), pralka odbywa si za pomoc delikatnego programu ze specjalnym detergentem dó lub delikatne detergenty, wraz z pi ek tenisowych znajduj cych si w praniu w dó , aby zapobiec sklejaniu. Je li jest zbyt du o detergentu pozosta y, nale y uruchomi program p ukania znowu sama. Nie nale y umieszcza produktu przez pralki Spin Cycle.
Suszenie mo na przeprowadzi mieszkania na wolnym powietrzu, przewracaj c produkt regularnie, aby go wysuszy dobrze, lub w suszarce na delikatnym programie.
ODZIE :
Proso ubranie nale y pra w temperaturze 30 ° C, a urz dzenie suszy program niskiej temperaturze. Aby zagwarantowa optymalne mycie bez pogorszenia produkt, zamkn wszystkie rzepy, zatrzaski mocowania i suwaki, i poluzowa elastycznych sznurków przed w o eniem ubra w maszynie.
Odzie z wodoodpornymi materia ami:
Dzieje si tak zw aszcza w przypadku nast puj cych materia ów: Gore tex, Polartec Neoshell, Dryedge, Windstopper, Element Tarcza
Po zamkni ciu zapi cia na rzepy, zamki i zatrzaski mocowania, umyj produkt w temperaturze 30 ° C przy odrobinie delikatne detergenty lub specjalnym rodkiem do materia ów wodoodpornych. Je li jest zbyt du o detergentu pozosta y, nale y uruchomi program p ukania znowu sama. Suszenie powinno odbywa si na wolnym powietrzu lub w suszarni b bnowej w niskiej temperaturze.
Mo liwe jest u ycie szczególnego produkt ponownie wodoodporny produkt lub odda hydrofobowych.

Witaj, sprawd nasz specjaln ofert na Millet Highland Pants! Pomy l o Millet, przy zakupie dodatkowego wyposa enia do uprawiania górski i outdoor. Millet to sklep internetowy, który wspó pracuje z najlepszych krajowymi i mi dzynarodowymi markami, takimi jak Millet. Mo na tu znale wszystko, czego szukasz, aby cieszy si sportem. Sprawd dost pne produkty w Odzie damska.


Millet - Odzie damska - Spodnie górskie , Kolor: ró owy