Zaloguj się / Załóż nowe konto|Utwórz konto
Shopping Cart: 0 Item(s)
Strona główna >>  Odzież damska >>  Kurtki typu shell >>  Millet M Peak Light Goretex Kurtki typu shell Dynasty Green Odzie damska,millet trilogy 25,ciekawy

Kategorie

Millet M Peak Light Goretex Kurtki typu shell Dynasty Green Odzie damska,millet trilogy 25,ciekawy
€382.36  €191.18Oszczędzasz: 50%
  • Kod produktu: 135954987
  • 6012 Sztuk w magazynie
  • Millet Trilogy V Icon Goretex Pro Kurtki typu shell Saphir Odzie damska,millet trilogy 25,tani
  • Millet Mont Rose Kurtki typu shell Black / Odzie damska,millet kurtki gore tex,warszawa tanio sklep
  • Millet Hudson Bay Mountain Kurtki typu shell Heather Blue / Bird Odzie damska,millet trilogy v icon gtx pro jkt,sklep internetowy
  • Millet Trilogy Goretex Pro Kurtki typu shell Saphir Odzie damska,millet trilogy gtx pro jkt,Darmowa wysy ka
  • Millet Cypress Mountain Kurtki typu shell Hibiscus Odzie damska,millet dystrybutor polska,wysoka popularno

Przed dodaniem produktu do koszyka dokonaj wyboru odpowiedniej opcji:Ilość

Millet M Peak Light Goretex Kurtki typu shell Dynasty Green Odzie  damska,millet trilogy 25,ciekawy_checkout
millet friction test Odzie damska Kurtki typu shell ,Millet M Peak Light Goretex Kurtki typu shell Dynasty Green Odzie damska millet polska,infrared sklep

Nowy latem tego roku, ta kurtka jest zaprojektowana dla zapalony alpinista i zbudowane do wspinaczki i w drówek przygód, przez ca y rok. Jest to najbardziej uniwersalna kurtka linii górska i zapewnia wysok wydajno z mi kkiej i oddychaj cej tkaniny. Szczyt M przeznaczony jest do zapalony alpinista i zbudowany na dzia alno górskich i trudnych warunkach, oferuj c wysok oddychalno i sturdiness.The Regular Fit ™ priorytet komfort i atwo przemieszczania si z du ilo ci miejsca, aby pomie ci wielu warstw bez wi zania lub ograniczaj ce ruch. R kawy raglan wzór wzór zwi kszy mobilno i wytrzyma o przy du ych obszarach poprzez zmniejszenie zu ycia punktów cieranie szczególnie wra liwych nosi z rami czkami opakowa . Gdy zachodzi taka potrzeba, nadmiar ciep a mo e by zwalniane za pomoc otworów wentylacyjnych pod pachami. Szybki dost p do kieszeni piersiowej pozwala schowa drobne przedmioty i mie pewno , aby chroni swoje urz dzenia lub inne cenne przedmioty, schowa je do kieszeni wewn trznej. Ko nierz, mankiety i lamówka Cinch bezpiecznie i wykonaj ruchy cia a. Kaptur jest regulowany i mo e by usuni ty, aby w czy Peak kurtk M w idealnie pasuje do miejskiego settings.The Gore Tex® Orcan 2L czy lekko i doskona odporno na cieranie. A teksturowanej Budowa Nici poliestrowe optymalizuje komfort bez wp ywu na ich ......
Cechy:
Zaj cia:
W drówki
Trekking
2 kieszenie ogrzewaj ce r ce + szybki dost p do kieszeni + spakowane wewn trz kiesze
dopasowanie ochronna
Otwory Pit zip
Odpinany, regulowany kaptur
regulowany hem
Dane techniczne:
TEKSTYLIA:
GORE TEX Orcan 2L
Wszystkie szwy zgrzewane / wodoodporne zamki b yskawiczne
Waga 0,60 kg
Technologia:
Gore Tex 2 warstwy:
Komfort membrana z GORE TEX®. Badania i rozwój Gores oferuje materia wzmacniaj cy d ugotrwa y komfort i doskona e w a ciwo ci oddychaj ce, trwa e i wodoodporne wiatroszczelna.
Niewielki wp yw:
Jag y zobowi za a si do ochrony wiata pionowej, a tym samym stworzy «Niewielki wp yw ™» etykiety dla wszystkich swoich produktów wykonanych z w ókien naturalnych i recyklingu. To jest nasze zaanga owanie w ochron rodowiska, aby produkty trwa e, wysokiej jako ci.
Regular Fit:
Komfort w dzia aniu oraz maksymalna swoboda ruchów.
zamki wodoodporne:
Wodoodporny suwak sprawia, e woda zaniedbany zamek bez penetracji.
Zip wentylacje:
Spakowane otwory wykonane s otwory, które pozwalaj , aby rzuci ciep a i pary, za pomoc wodoodpornej zamka, które mog by dostosowane do niech dodatkowego ciep a wy cznie lub w razie potrzeby. Cz sto si pod pachami i na boki, to nie ma to wp ywu na wodoszczelno ci.
Opieka:
proso produkty nie s zaprojektowane tak, aby móg , s tak e atwe do utrzymania. Ostro ne u ytkowanie i regularna konserwacja gwarantuje najlepsze rezultaty z twoich produktów i przed u y ich ywotno .
W przypadku w tpliwo ci nale y zawsze zapozna si z instrukcjami napisane na etykiecie danego produktu.
Buty i buty wspinaczkowe:
Buty Millet powinny by myte w wodzie i r cznie za pomoc mi kkiej szczotki lub g bki.
Przede wszystkim, nigdy nie k ad buty na ka dej pralki lub suszarki.
Suszenie powinno odbywa si w sposób naturalny.
plecaki:
Plecaki Millet powinny by myte w wodzie i r cznie za pomoc mi kkiej szczotki lub g bki.
Przede wszystkim nigdy nie umie ci swój plecak do ka dej pralki lub suszarki.
Suszenie powinno odbywa si na wolnym powietrzu.
LINKI:
W trosce o liny jest krytyczny, aby zapewni optymalne bezpiecze stwo, je li jest u ywany.
Do mycia liny, to konieczne jest u ycie czystej wody, ciep a (temperatura poni ej 30 ° C) jak i nie agresywny detergent (takie jak ciek y Marseille typu myd a lub detergentu, detergentu do delikatnych tkanin). Je li to konieczne, szczotkowa je mi kk szczoteczk .
Suszenie powinno odbywa si w cieniu, z dala od wszelkich róde ciep a.
Przechowywa liny w suchym miejscu, z dala od s o ca.
PIWORY:
Powietrze na swojej Millet piwór regularnie, aby odda troch wie o ci i upewni si , e torba jest ca kowicie suchy przed zapisaniem go.
Do torby, które nie zawieraj dó snem, stosowa ogólne instrukcje mycia i suszenia.
Do torby, które nie zawieraj dó pi, zobacz sekcj "Produkty zawieraj ce dó ," poni ej.
Produkty zawieraj ce DOWN:
Gdy mamy do czynienia z produktami zawieraj cymi dó (100% lub hybrydowy), pralka odbywa si za pomoc delikatnego programu ze specjalnym detergentem dó lub delikatne detergenty, wraz z pi ek tenisowych znajduj cych si w praniu w dó , aby zapobiec sklejaniu. Je li jest zbyt du o detergentu pozosta y, nale y uruchomi program p ukania znowu sama. Nie nale y umieszcza produktu przez pralki Spin Cycle.
Suszenie mo na przeprowadzi mieszkania na wolnym powietrzu, przewracaj c produkt regularnie, aby go wysuszy dobrze, lub w suszarce na delikatnym programie.
ODZIE :
Proso ubranie nale y pra w temperaturze 30 ° C, a urz dzenie suszy program niskiej temperaturze. Aby zagwarantowa optymalne mycie bez pogorszenia produkt, zamkn wszystkie rzepy, zatrzaski mocowania i suwaki, i poluzowa elastycznych sznurków przed w o eniem ubra w maszynie.
Odzie z wodoodpornymi materia ami:
Dzieje si tak zw aszcza w przypadku nast puj cych materia ów: Gore tex, Polartec Neoshell, Dryedge, Windstopper, Element Tarcza
Po zamkni ciu zapi cia na rzepy, zamki i zatrzaski mocowania, umyj produkt w temperaturze 30 ° C przy odrobinie delikatne detergenty lub specjalnym rodkiem do materia ów wodoodpornych. Je li jest zbyt du o detergentu pozosta y, nale y uruchomi program p ukania znowu sama. Suszenie powinno odbywa si na wolnym powietrzu lub w suszarni b bnowej w niskiej temperaturze.
Mo liwe jest u ycie szczególnego produkt ponownie wodoodporny produkt lub odda hydrofobowych.

Co s dzisz o Millet M Peak Light Goretex w najlepszej cenie Super, prawda Nie zwlekaj i kupuj w naszym sklepie górski i outdoor, czeka e na to wystarczaj co d ugo. Wyposa si dobrze i delektuj si codzienna aktywno ci w pe ni z Millet. A najlepsze jest to, e masz najlepsz cen na rynku na artyku y Odzie damska.


Millet - Odzie damska - Kurtki typu shell , Kolor: zielony

Millet M Peak Light Goretex Kurtki typu shell Dynasty Green Odzie damska,millet trilogy 25,ciekawy
Millet M Peak Light Goretex Kurtki typu shell Dynasty Green Odzie damska,millet trilogy 25,ciekawy