Zaloguj się / Załóż nowe konto|Utwórz konto
Shopping Cart: 0 Item(s)
Strona główna >>  Odzież damska >>  Koszulki tech krótki rękaw >>  Millet Trilogy Dry Grid Ts S/S Koszulki tech krótki r kaw Light Sky Odzie damska,buty millet super trident gtx,dobry serwis

Kategorie

Millet Trilogy Dry Grid Ts S/S Koszulki tech krótki r kaw Light Sky Odzie damska,buty millet super trident gtx,dobry serwis
€58.81  €29.41Oszczędzasz: 50%
  • Kod produktu: 135955178
  • 9875 Sztuk w magazynie
  • Millet Ltk Intense Tank Koszulki tech krótki r kaw Dynasty Green / Acid Odzie damska,millet polska,Oryginalny projekt
  • Millet Storm S/S Koszulki tech krótki r kaw Black / Odzie damska,millet trilogy 25,Oryginalny Autentyczny
  • Millet LTK Activi Ts S/S Koszulki tech krótki r kaw Lagun Odzie damska,millet kurtki wyprzeda e,sklep polska
  • Millet Seamless Motion Koszulki tech krótki r kaw Dynasty Green Odzie damska,millet kurtki wyprzeda e,Darmowa wysy ka
  • Millet LTK Activ Zip S/S Koszulki tech krótki r kaw Warm Odzie damska,millet friction gore tex castlerock,ciekawy

Przed dodaniem produktu do koszyka dokonaj wyboru odpowiedniej opcji:Ilość

Millet Trilogy Dry Grid Ts S/S Koszulki tech krótki r kaw Light Sky Odzie  damska,buty millet super trident gtx,dobry serwis_checkout
millet buty Odzie damska Koszulki tech krótki r kaw ,Millet Trilogy Dry Grid Ts S/S Koszulki tech krótki r kaw Light Sky Odzie damska millet friction gtx,nowy styl

Nowy latem tego roku, ten krótki r kaw koszula T przeznaczony jest do zapalony alpinista i zbudowane dla du ych rodowisk górskich, a tak e codziennych przygód. Trylogia Series. Krótki r kaw Koszulka Dry Siatka jest przeznaczona do zapalony alpinista i zapewnia komfort dzi ki poch anianiu i szybkiego suszenia tkanin. Alpine Fit ™ jest blisko cia a, nie ograniczaj c ruchów. Jest idealny do noszenia jako podk adu do uzupe nienia pow ok ochronn , na wyprawy, turystyka sesje i jako samodzielny element, do codziennego komfortu. Tkanina Polartec® Power Dry® Siatka jest zaprojektowany, aby by suchy, nawet je li si pocisz. Wyprodukowany przy u yciu ekskluzywn dwustronny proces dziania, czy w sobie wilgo tamponuj c wewn trzn powierzchni i szybkoschn cy zewn trzn powierzchni .
Cechy:
Zaj cia:
Alpinizm
W drówki
Trekking
Sportowy Fit Flex Comfort ™ build
Kolor szwy kontrast flatlock
V szyi
Dane techniczne:
TEKSTYLIA:
Polartec® Power Dry® Siatka
leczenie Polygiene®
Waga 0,11 kg
Technologia:
Alpine fit:
Pracuje dla ka dego intensywnego wysi ku. To osi ga równowag mi dzy swobodnym przep ywem i komfortu. Konstrukcja zapewnia komfort i ochron .
Konstrukcja Flex Confort:
Flex Comfort jest konstrukcj , która maksymalizuje korzy ci z ka dego materia u, który ma przynie absolutn swobod ruchów. Elastyczne wk adki s wprowadzane w konstrukcji odzie y w celu nadania optymalnej ergonomii.
Niewielki wp yw:
Jag y zobowi za a si do ochrony wiata pionowej, a tym samym stworzy «Niewielki wp yw ™» etykiety dla wszystkich swoich produktów wykonanych z w ókien naturalnych i recyklingu. To jest nasze zaanga owanie w ochron rodowiska, aby produkty trwa e, wysokiej jako ci.
Polartec Power sucho:
tkaniny Polartec PowerDry s zaprojektowane tak, aby utrzyma si na sucho, nawet gdy cia o nagrzewa si . Zaprojektowane wed ug wy cznego dwustronnego koncepcji, to gwarantuje obok komfortu skóry i szybkie w a ciwo ci schni cia. PowerDry jest wysoce oddychaj ce i wilgo wch anianie.
Polygiene:
Technologia Polygiene® uniemo liwia wzrost bakterii, co powoduje nieprzyjemny zapach. Korzysta z chlorku srebra (od srebra z recyklingu), oszcz dne, naturalny rodek anty bakteryjnej: Zapewnia wie o przez ca y dzie i przez pranie.
Opieka:
proso produkty nie s zaprojektowane tak, aby móg , s tak e atwe do utrzymania. Ostro ne u ytkowanie i regularna konserwacja gwarantuje najlepsze rezultaty z twoich produktów i przed u y ich ywotno .
W przypadku w tpliwo ci nale y zawsze zapozna si z instrukcjami napisane na etykiecie danego produktu.
Buty i buty wspinaczkowe:
Buty Millet powinny by myte w wodzie i r cznie za pomoc mi kkiej szczotki lub g bki.
Przede wszystkim, nigdy nie k ad buty na ka dej pralki lub suszarki.
Suszenie powinno odbywa si w sposób naturalny.
plecaki:
Plecaki Millet powinny by myte w wodzie i r cznie za pomoc mi kkiej szczotki lub g bki.
Przede wszystkim nigdy nie umie ci swój plecak do ka dej pralki lub suszarki.
Suszenie powinno odbywa si na wolnym powietrzu.
LINKI:
W trosce o liny jest krytyczny, aby zapewni optymalne bezpiecze stwo, je li jest u ywany.
Do mycia liny, to konieczne jest u ycie czystej wody, ciep a (temperatura poni ej 30 ° C) jak i nie agresywny detergent (takie jak ciek y Marseille typu myd a lub detergentu, detergentu do delikatnych tkanin). Je li to konieczne, szczotkowa je mi kk szczoteczk .
Suszenie powinno odbywa si w cieniu, z dala od wszelkich róde ciep a.
Przechowywa liny w suchym miejscu, z dala od s o ca.
PIWORY:
Powietrze na swojej Millet piwór regularnie, aby odda troch wie o ci i upewni si , e torba jest ca kowicie suchy przed zapisaniem go.
Do torby, które nie zawieraj dó snem, stosowa ogólne instrukcje mycia i suszenia.
Do torby, które nie zawieraj dó pi, zobacz sekcj "Produkty zawieraj ce dó ," poni ej.
Produkty zawieraj ce DOWN:
Gdy mamy do czynienia z produktami zawieraj cymi dó (100% lub hybrydowy), pralka odbywa si za pomoc delikatnego programu ze specjalnym detergentem dó lub delikatne detergenty, wraz z pi ek tenisowych znajduj cych si w praniu w dó , aby zapobiec sklejaniu. Je li jest zbyt du o detergentu pozosta y, nale y uruchomi program p ukania znowu sama. Nie nale y umieszcza produktu przez pralki Spin Cycle.
Suszenie mo na przeprowadzi mieszkania na wolnym powietrzu, przewracaj c produkt regularnie, aby go wysuszy dobrze, lub w suszarce na delikatnym programie.
ODZIE :
Proso ubranie nale y pra w temperaturze 30 ° C, a urz dzenie suszy program niskiej temperaturze. Aby zagwarantowa optymalne mycie bez pogorszenia produkt, zamkn wszystkie rzepy, zatrzaski mocowania i suwaki, i poluzowa elastycznych sznurków przed w o eniem ubra w maszynie.
Odzie z wodoodpornymi materia ami:
Dzieje si tak zw aszcza w przypadku nast puj cych materia ów: Gore tex, Polartec Neoshell, Dryedge, Windstopper, Element Tarcza
Po zamkni ciu zapi cia na rzepy, zamki i zatrzaski mocowania, umyj produkt w temperaturze 30 ° C przy odrobinie delikatne detergenty lub specjalnym rodkiem do materia ów wodoodpornych. Je li jest zbyt du o detergentu pozosta y, nale y uruchomi program p ukania znowu sama. Suszenie powinno odbywa si na wolnym powietrzu lub w suszarni b bnowej w niskiej temperaturze.
Mo liwe jest u ycie szczególnego produkt ponownie wodoodporny produkt lub odda hydrofobowych.

Je li chcesz kupi najlepsze produkty Odzie damska marki Millet, znalaz e najlepsze miejsce w Millet. W Millet pracujemy z najlepszymi markami, jak Millet, aby zapewni najlepsz jako i najlepsze ceny na wszystkie nasze górski i outdoor produkty, jak Millet Trilogy Dry Grid Ts S/S. Z ó zamówienie teraz, a otrzymasz Millet Trilogy Dry Grid Ts S/S tak szybko, jak to mo liwe.


Millet - Odzie damska - Koszulki tech krótki r kaw , Kolor: niebieski